Jdi na obsah Jdi na menu
 


SVVV

V rámci péče o těhotné provádíme screening vrozených vývojových vad plodu.

ultrazvuk-foto.jpg

Screeningová vyšetření jsou určena k vyhledávání části těhotných, která má toto riziko zvýšené. Jedná se o statistický model - tzn.pozitivní výsledek není automaticky roven přítomnosti vrozené vývojové vady.

Potvrdit nebo vyvrátit podezření na přítomnost chromozomálních vývojových vad plodu lze pouze definitivními metodami, jako je odběr Choriových klků /CVS/ nebo odběr plodové vody /amniocentéza/. Žena by vždy měla být informována o jistých rizicích spojených s těmito výkony.

Naše pracoviště provádí kombinovaný test v I.trimestru těhotenství /odběr a stanovení PAPP-A a volné beta podjednotky HCG v 11.týdnu těhotenství a ultrazvukové vyšetření /změření šíjového projasnění plodu /NT/, přítomnosti nosní kůstky /NB/ ev.dalších ultrazvukových markerů ve 13.týdnu těhotenství/. Společným vyhodnocením těchto parametrů dostáváme časný výsledek a v případě velmi vysokého rizika je tento ženě sdělen a doporučen další postup. V případě negativního výsledku žena pokračuje biochemickým screeningem ve II.trimestru /odběr a stanovení AFP, hCG a volného estriolu v 16-17. týdnu těhotenství/. Jedná se o modifikaci integrovaného testu tzv."sekvenční test", jehož senzitivita vysoce převyšuje 90% při velmi nízké falešné pozitivitě cca 3%.

Naše pracoviště i nadále provádí samostatný screening ve II.trimestru těhotenství /nejlépe v 16.-17.týdnu/  - tzv."triple test". Tento test je určen pro ženy, které přijdou ke gynekologovi později a na časné vyšetření je pozdě. Dalším důvodem je stanovení AFP, který je jediným biochemickým markerem defektu neurální trubice. Tento defekt je obvykle odhalen ultrazvukovým vyšetřením ve 20.tém týdnu těhotenství.

Naše pracoviště se pravidelně účastní externí kontroly kvality a je zařazeno v Registru laboratoří zabývajících se biochemickým screeningem vrozených vývojových vad spravovaném Referenční laboratoří pro klinickou biochemii.

Pozn. V prostorách polikliniky Chrudim poskytuje naše firma těhotným UZ vyšetření, a to jak v I., II. i III. trimestru. Pro více informací klikněte zde: poliklinikachrudim.com