Jdi na obsah Jdi na menu
 


Quickův test /Tromboplastinový test/

ZPĚT

Metoda: Koagulační test
Přístroj: Thrombolyzer Compact X
Klíč NČLP: 03646
SOP: 104 (TP104, PL104)
Materiál: Citrátová plazma /1 díl roztoku citrátu sodného /0,11 nmol/l/
  a 9 dílů venózní krve
  ev. Li-heparin, K2EDTA nebo K3EDTA plazma
Stabilita: Stabilita plazmy:  8 hodin při 15 - 25 °C
Odběrový systém: Zkumavka s protisrážlivou úpravou, citrát sodný : krev /1:9/
Před odběrem: Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno.
Pokyny k odběru: Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. Při
  odběru je nutné zachovat správný poměr krve a protisrážlivého
  činidla (řídit se ryskami na zkumavkách). Po odběru několikrát
  cca 7-10x otočit zkumavku nahoru dolů (netřepat).
Mezi odb. a anal.: Vzorek odpravit co nejdříve do laboratoře.
Dostupnost: Do druhého pracovního dne /i 'STATIM'/
Jednotky: s (nebo jako INR)
Ref. meze:  10 - 15 s
  0,80 - 1,2 INR
Doplňující info: Nejčastější lékové a potravinové interakce s warfarinem
  Zvyšující efekt - potřeba snížení dávky warfarinu
  Antiinfektiva Analgetika Antiarytmika/ Různé
      kardiol.léky  
  azoly paralen amiodaron alkohol
  cefalosporin aspirin propafenon anabolika
  klarithromycin nesteroidní simvastatin grapefruit
  metronidazol antiflogistika fibráty  
  cotrimoxazol      
   
  Snižující efekt - potřeba zvýšení dávky warfarinu
  Antiinfektiva Analgetika Antiarytmika/ Různé
      kardiol.léky  
  griseofulvin mesalazin telmisartan diazepam
    sulfasalazin   žen-šen
    metylprednisolon   zelený čaj
    azathioprim   bylin. čaje

Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz