Jdi na obsah Jdi na menu
 


ProC Global /antikoagulační kapacita systému proteinu C/

ZPĚT

Metoda: Koagulační test
Přístroj: Thrombolyzer Compact X
Klíč NČLP: 09606
SOP: 103 (TP103, PL103)
Materiál: Citrátová plazma /1 díl roztoku citrátu sodného /0,11 nmol/l/
  9 dílů venózní krve
Stabilita: Stabilita plazmy:  4 hodiny při 15 - 25 °C
    1 měsíc při -20 °C
Odběrový systém: Zkumavka s protisrážlivou úpravou, citrát sodný : krev /1:9/
Před odběrem: Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno.
Pokyny k odběru: Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. Při
  odběru je nutné zachovat správný poměr krve a protisrážlivého
  činidla (řídit se ryskami na zkumavkách). Po odběru několikrát
  cca 7-10x otočit zkumavku nahoru dolů (netřepat).
Mezi odb. a anal.: Vzorek odpravit co nejdříve do laboratoře.
Dostupnost: Do 1 týdne
Jednotky: s, výpočet NR (normalizovaný poměr)
Ref. meze:  PCAT: 85 - 200 s 
  PCAT/0: 35 - 55 s
  NR: 0,69 - 1,56
Doplňující info: PCAT / ProteinC Aktivity-dependent Clotting Time =
  koagulační doba závislá na aktivitě proteinuC
  pozn.> u vzorku se sníženou kapacitou systému proteinuC
  je koagulační doba prodloužena méně.
  Hodnota PCAT/0 slouží jako kontrola nedostatku
  prokoagulačních faktorů nebo vysoké koncentrace heparinu,
  které mohou rovněž vést k prodloužení koagulačních časů.
  NR = normalizované ratio se používá z důvodu srovnatelnosti
  mezi různými laboratořemi a používanými analyzátory.