Jdi na obsah Jdi na menu
 


Homocystein

ZPĚT

Metoda:  Enzymová metoda
Přístroj: Olympus AU640
Klíč NČLP:   02073
SOP:   38 (TP38, PL38)
Materiál:    Plazma /K3EDTA/
  ev.sérum, plazma (Li-heparin)
Stabilita:   Stabilita plazmy: 2 týdny při 2 - 8 °C
    8 měsíců při -20 °C
Odběr. systém: Zkumavka s protisrážlivou úpravou (K3EDTA)
Před odběrem: Na odběr se dostavit v ranních hodinách
  po 12 hodinovém lačnění.
Pokyny k odběru: Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě.
  Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a
  protisrážlivého činidla (řídit se ryskami na zkumavkách).
  Po odběru několikrát cca 7-10 x otočit zkumavku 
  nahoru dolů (netřepat).
Mezi odb. a anal.: Po odběru je nutné krev ihned /do 60minut/ centrifugovat
  a minimalizovat nárůst koncentrace homocysteinu ze
  syntézy červenými krvinkami. Vyšetření není tedy
  vhodné pro transport svozovou službou, doporučujeme
  odběr přímo  v laboratoři. Vzorky je možné uchovávat
  před centrifugací na ledu až 6 hodin.
Dostupnost:  Do 1 týdne
Jednotky:  µmol/l
Ref. meze:   0 - 60 let 5,0 - 15,0
  > 60 let 5,0 - 20,0
Upozornění: Vzorky od pacientů, kteří užívají léčiva obsahující
  S-adenosyl-methionin mohou vykazovat falešně zvýšené
  hladiny homocysteinu. Pacienti, kteří užívají metotrexát,
  karbamazepin, fenytoin, oxid dusný, antikonvulziva nebo
  6-azauridin triacetát mohou mít zvýšené hladiny
  homocysteinu kvůli jejich účinku na cestu.
Doplňující info: Příjem jídla bohatého na proteiny může koncentraci tHey
  zvýšit o 10-15% /po 6-8 hod/. Koncentrace tHcy se s
  dobou ani intenzitou zatažení paže nemění.

Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz